O nas

Našo zgodbo uspešnega kmetovanja je pričel pisati dedek s svojimi
pridnimi rokami. Zelo mlad je prevzel kmetijo in jo s svojo družino
počasi, a vztrajno širil in venomer nadgrajeval. Sin Miran se je
izkazal še kot večji podjetnik in vizionar, ki je domačijo spremenil v
pridelovalno-predelovalno kmetijo. V začetku se je lotil le
pridelave krompirja, pred nekaj leti pa smo zagnali proizvodnjo
100 % bučnega olja ter ponudili olupljen krompir in različne mlevske izdelke. Pri našem delu se trudimo za dosego najvišjih standardov in stremimo k najboljši kvaliteti naših izdelkov.