Kdo smo?

Našo zgodbo uspešnega kmetovanja je pričel pisati dedek Poldi s svojimi pridnimi rokami. Zelo mlad je prevzel kmetijo in jo s svojo družino počasi, a vztrajno širil in venomer nadgrajeval. Sin Miran se je izkazal še kot večji podjetnik in vizionar, ki je domačijo spremenil v pridelovalno-predelovalno kmetijo. V začetku se je lotil le pridelave krompirja, pred nekaj leti pa smo zagnali proizvodnjo 100 % bučnega olja ter ponudili olupljen krompir in različne mlevske izdelke.

Naši cilji

Z našim delom poskušamo za naše stranke pridelati, ter predelati kvalitetne in varne izdelke. Zato so naši izdelki produkt integrirane pridelave. Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave. Z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, se pridelujejo kakovostni kmetijski pridelki.